Hanoi Corner

VIETNAMESE CUISINE

Hanoi Corner stänger, 2018 slog Hanoi Corner upp portarna i Stockholm. Drygt fem år senare är epoken över. Vi vill ta detta tillfälle i akt att rikta ett stort hjärtligt tack till alla våra fantastiska gäster som har varit en del av vår resa! Under de gångna åren har vi fått förmånen att välkomna en mängd olika människor till Hanoi Corner. Vi har delat glada stunder, speciella ögonblick och minnen som vi kommer att hålla i våra hjärtan för alltid. Det har varit en ära att få servera er och vara en del av era liv. Vår resa fortsätter mot ett annat håll och mer information kommer givetvis att uppdateras på vår hemsida (hanoicorner.se). Vi hoppas innerligt att få se er igen inom en snar framtid. Fr.o.m 1 dec 2023 är restaurangen Hanoi Corner på Barnhusgatan 20 permanent stängt.